فایل های دسته بندی علوم سیاسی - صفحه 1

نقش عشایر قشقائی کازرون در مبازره با استعمار انگلیس

تحقیق دانشجویی با موضوع نقش عشایر قشقائی کازرون در مبازره با استعمار انگلیس، در قالب فایل word و در حجم 56 صفحه. در این تحقیق ضمن بهره برداری از اسناد تاریخی و منابع اصلی، ابتدا نگاهی اجمالی به پیشینه تاریخی و موقعیت جغرافیایی ایل قشقایی داشته و در ادامه از نقش این ایل در ...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل